ACT för unga med smärta

william-iven-19843

Photo credit: William Iven

Anmälan till ACTsmart, en forskningsstudie om behandling i mobilen för unga med långvarig smärta

Är du 13 till 17 år? Lider du av långvarig smärta? Vill du delta i ett forskningsprojekt där vi provar internetbehandling i mobilen för ungdomar med långvarig smärta?

Behandlingen som undersöks heter Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och är en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi). ACT har visat goda effekter på barn och ungdomar med långvarig smärta. Nu vill vi undersöka om det går att ge behandlingen via internet till din mobil, läsplatta eller dator.

Vem kan vara med?

Du som är mellan 13 och 17 år, har långvarig smärta och kan tänka dig att få behandling via internet under åtta veckor. Du behöver ha tillgång till en mobil, läsplatta eller dator med internetuppkoppling och får inte ha ändrat eller börjat med några smärtmediciner de senaste två månaderna. Du behöver ha undersökts av en läkare för din smärta och bör inte ha fått KBT eller ACT-behandling för din smärta under det senaste halvåret.

Om behandlingen

ACTsmart är en åtta veckor lång behandling där du som patient gör mycket av jobbet själv, på tider som passar dig. Du får tillgång till material som i text, film eller ljud beskriver hur behandlingen går till, steg för steg. Varje vecka har du kontakt med en behandlare som ger dig råd och tips, samt stöttar dig i arbetet med behandlingen. I behandlingen lär du dig mer om långvarig smärta, undersöker vad du gör i olika situationer som har med smärtan att göra och utvärderar hur dina strategier fungerar. Du funderar också över vad du vill och vad som är viktigt för dig, och hur du kan lyckas att göra de sakerna fast du har ont. I behandlingen tränar du på nya sätt att hantera smärtan. När du går ACTsmart behöver du lägga ungefär 20 minuter om dagen på att jobba med behandlingen.

Samtidigt som du går ACTsmart, arbetar en av, eller båda dina vårdnadshavare med ett föräldramaterial via internet.

Fördelar och risker med att delta

Tidigare studier av ACT vid smärta har visat på goda effekter av behandlingen. Fördelarna med att göra behandlingen över internet är att du själv kan välja vilken tid på dagen du vill ägna åt den, dessutom slipper du restider och missar inte någon tid i skolan genom att gå i behandling.

Man har i tidigare studier av ACT vid smärta inte upptäckt några medicinska eller andra risker med behandlingen. Men vi som jobbar med ungdomar med långvarig smärta vet att behandlingen innebär att göra sådant som tar emot och är jobbigt. Behandlaren finns där för dig och försöker hjälpa dig att leva livet så som du vill leva det, även när smärtan finns där.

Så här anmäler du ditt intresse att delta

1. Klicka här för att fylla i intresseanmälan.

2. Ladda ner och skicka in samtycken per post, för BÅDE vårdnadshavare och ungdom: 

– Samtycke för vårdnadshavare

– Samtycke för ungdom

Observera att båda vårdnadshavarna måste skriva under samtycket.

 


Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller för att delta i den här forskningsstudien, och mer om oss som genomför studien.

Om oss

ACTsmart ungdom genomförs vid funktionsenheten för Beteendemedicin, Karolinska universitetssjukhuset och Institutionen för Klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet samt KIB, universitetsbiblioteket vid KI.

Vi som utformar behandlingen har flera års erfarenhet av behandling och forskning kring personer med långvarig smärta.

Ansvarig för studien är Vendela Zetterqvist, leg psykolog, fil dr vid Medicinsk Psykologi. Vendela är även forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontaktuppgifter vid frågor om studien eller för att skicka in samtycken:

Vendela Zetterqvist
Medicinsk Psykologi
Beteendemedicin
QA:25
Karolinska vägen 37A
171 76 Stockholm

vendela.zetterqvist@neuro.uu.se
Tel: 0768 – 10 70 60

ACTsmart är ett utvecklingsprojekt som drivs gemensamt av KIB och Medicinsk psykologi vid Karolinska universitetssjukhuset.


Vad händer med den information vi samlar in om dig?

Alla uppgifter vi fått in om dig, till exempel personnummer och dina svar på frågeformulär hanteras med sekretess och ligger skyddade i datasystem på ett sätt som uppfyller de regler som finns rörande datasäkerhet/IT-säkerhet. Det innebär till exempel att de svar du lämnar på enkäterna och intervjun bara ses av oss i forskargruppen. När vi plockar ut data från systemen gör vi det på ett sätt som stämmer med de säkerhetsföreskrifter som finns för hantering och lagring av känsliga personuppgifter. Ingen utomstående kommer att veta att du har varit med eller kunna se hur just du svarade.  När vi publicerar resultaten presenterar vi dem på gruppnivå i avidentifierad form, det betyder att ingen kan veta att du deltagit eller läsa ut hur just du har svarat.

Karolinska Institutet har lämnat tillstånd till att de uppgifter som du lämnar i studien införs i ett databaserat forskningsregister som kommer att föras fortlöpande. Karolinska Institutet ansvarar för att dina personuppgifter ges samma skydd som vanliga journalhandlingar och att bara personer inom projektet har tillgång till dem. Du har enligt § 26 i personuppgiftslagen (PUL) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tfn 08-524 80000, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt enligt § 28 i personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Efter senast tio år kommer kodnyckeln att förstöras, efter det är det inte längre möjligt att lämna ut något registerutdrag. Vi som arbetar med projektet omfattas alla av hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Har du frågor om dina personuppgifter kan du höra av dig till Vendela Zetterqvist, leg psykolog, fil dr, som är kontaktperson i denna forskningsstudie (se tidigare kontaktuppgifter).

Hur får jag information om resultaten i studien?

Om du vill få en sammanfattning av resultaten ska du ange det i samband med den sista uppföljningen.