Att leva med smärta

Att drabbas av långvarig smärta innebär ofta ett liv med en kropp som värker från den stund man vaknar till dess att man somnar.

Genom åren har vi träffat många med smärta, och fått se hur den kan begränsa vardagen, förstöra relationer och krossa drömmar.

Men vi har också fått se att det går att bryta sig loss från smärtans bojor.

Vi har vid upprepade tillfällen sett hur personer med mycket svåra symtom, efter en lång tid av begränsningar och reducerad livskvalitet, steg för steg har ökat sin funktionsförmåga och skapat något av sitt liv som de knappt vågat hoppas på. En rikare tillvaro än de haft på många år, med fler stunder av glädje och fyllt av fler meningsfulla aktiviteter. På frågan om smärtan finns kvar har vi många gånger fått svaret ”Jo visst, den är ungefär densamma, men den hindrar mig inte längre”.

Att leva med smärtaACT som livsstrategi är en självhjälpsbok baserad på den behandlingsmodell som utvecklats och tillämpas vid Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi hoppas och tror att du som lever med långvarig, svårbehandlad smärta ska ha glädje av boken i din strävan efter att ta tillvara på ditt liv.