Lider du av långvarig smärta?

 

Death_to_stock_photography_weekend_work (7 of 10)

Intresseanmälan för deltagande i ACTsmart, en forskningsstudie om smartphone-KBT

Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utvecklar ett smartphone-baserat självhjälpsprogram för vuxna med långvarig och handikappande smärta. Under andra halvan av 2017 rekryterar vi deltagare till en studie för att utvärdera programmet. Vill du anmäla dig till intresselistan för studien så gör du det längst ner på sidan.

Om behandlingen

För många personer med långvarig smärta är medicinska insatser otillräckliga – smärtan går ibland inte att få bort och den skapar ofta begränsningar i vardagen. ACT, Acceptance and Commitment Therapy, är en vidareutveckling av KBT och en vetenskapligt beprövad behandling för att öka livskvalitet och funktion för den som drabbats av långvarig smärta. Nu vill vi testa om smartphone-förmedlad ACT kan hjälpa människor att göra mer av det känns viktigt och meningsfullt – även om smärtan inte försvinner.

Programmet är ett åtta veckor långt självhjälpsprogram och du behöver avsätta 30 minuter per dag. Målet med programmet är att hjälpa dig att förändra beteendemönster för att bli mindre hindrad av din smärta och få en högre livskvalitet.

Vem kan anmäla sig?

Du som är mellan 18 och 65 år, har kontinuerlig eller återkommande smärta i mer än sex månader och vill delta i en smartphone-baserad ACT-behandling under åtta veckor kan anmäla ditt intresse. Din smärta ska vara färdigutredd och du kan tyvärr inte delta om utredning av din smärta pågår eller är planerad.

Klicka här för att fylla i intresseanmälan till smartphone-studien.


Ansvarig forskare är Rikard Wicksell, leg psykolog och docent.

Kontaktperson är Jenny Rickardsson, leg psykolog och doktorand

Mail: jenny.rickardsson@ki.se

Telefon: 072-597 89 70


För att kunna delta i smartphone-studien behöver du:
  • – ha haft din smärta i minst sex månader
  • – inga planerade förändringar i medicinförskrivning
  • – vara 18-65 år
  • – ha möjlighet att tillgodogöra dig längre texter och ljudfiler på svenska, utan behov av tolk
  • – ha dator med internetuppkoppling
  • – ha en smart mobiltelefon
Tyvärr kan du inte delta om du:
  • – har en pågående medicinsk eller allvarlig psykiatrisk sjukdom där annan utredning eller åtgärd bör prioriteras
  • – provat annan KBT- eller ACT-behandling senaste tre månaderna.

Bedömning av ovanstående görs av psykolog och läkare på Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.