Om Att leva med smärta

Vem är boken till för?

Har smärtan flyttat ditt fokus från att leva till att överleva, en dag i taget? Då kan det här vara en bok för dig.

Varför ACT vid långvarig smärta?

Hur psykologisk behandling kan hjälpa dig som lider av långvarig smärta.

Internetbehandling för ungdomar

Vi har utvecklat en internetbehandling för ungdomar med långvarig smärta. Här får du veta mer, och hur du gör för att anmäla ditt intresse till forskningsprojektet.

Läs mer om forskningen bakom ACT

ACT har gott vetenskapligt stöd som behandling vid långvarig smärta.