The blog

ACT för unga med smärta

Anmälan till ACTsmart, en forskningsstudie om behandling i mobilen för unga med långvarig smärta Är du 13 till 17 år? Lider du av långvarig smärta? Vill du delta i ett forskningsprojekt där vi provar internetbehandling i mobilen för ungdomar med långvarig smärta? Behandlingen som undersöks heter Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och är en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi). ACT har visat goda effekter på barn och ungdomar med långvarig smärta. Nu vill vi undersöka om det går att ge […]

Continue Reading

Lider du av långvarig smärta?

  Intresseanmälan för deltagande i ACTsmart, en forskningsstudie om smartphone-KBT Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utvecklar ett smartphone-baserat självhjälpsprogram för vuxna med långvarig och handikappande smärta. Ingen studie pågår för tillfället, men vill du anmäla dig till reservlistan eller framtida studier så gör du det längst ner på sidan. Om behandlingen För många personer med långvarig smärta är medicinska insatser otillräckliga – smärtan går ibland inte att få bort och den skapar ofta begränsningar i vardagen. ACT, Acceptance and Commitment […]

Continue Reading

Lider du av långvarig smärta?

  Intresseanmälan för deltagande i ACTsmart, en forskningsstudie om smartphone-KBT Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utvecklar ett smartphone-baserat självhjälpsprogram för vuxna med långvarig och handikappande smärta. Under andra halvan av 2017 rekryterar vi deltagare till en studie för att utvärdera programmet. Vill du anmäla dig till intresselistan för studien så gör du det längst ner på sidan. Om behandlingen För många personer med långvarig smärta är medicinska insatser otillräckliga – smärtan går ibland inte att få bort och den skapar ofta […]

Continue Reading

Varför ACT vid långvarig smärta?

Den terapiform vi jobbar med på Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy. ACT är en vidareutveckling inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Det vetenskapliga stödet för ACT har ökat kraftigt de senaste tio åren och ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta. Hur går då behandlingen till? Innan själva behandlingsarbetet startar görs en noggrann kartläggning av svårigheterna, en så kallad beteendemedicinsk bedömning, där vi ställer frågor om […]

Continue Reading

Acceptans av smärta i laboratoriestudier

Laboratoriestudier är forskning som görs under en kort tidsperiod och i miljöer där de fysiska förutsättningarna är i stort sett lika för alla försökspersoner. Ofta använder man personer som inte lider av långvarig smärta och utsätter dem i stället för någon form av smärtsam stimulering, till exempel kyla, värme eller svaga elstötar. Ett vanligt upplägg är att man därefter ber deltagarna att prova några olika sätt för att hantera denna smärta, till exempel acceptans eller distraktion och sedan utsätter dem […]

Continue Reading

Forskning om acceptans och smärta

Sambandsstudier görs för att undersöka sambanden mellan olika faktorer, till exempel smärta, acceptans och livskvalitet. Det är sedan tidigare känt att smärta spelar stor roll för livskvaliteten. Den nya, och för ACT-behandling relevanta, frågeställningen handlar om huruvida acceptans spelar en betydande roll för relationen mellan smärta och livskvalitet. Denna typ av forskning görs för att värdera de idéer och principer som ligger till grund för ACT som behandlingsmodell. En del av att utveckla en behandling som handlar om acceptans av […]

Continue Reading

Vetenskapliga artiklar om ACT och smärta

Det vetenskapliga stödet för ACT vid långvarig smärta är omfattande, och här följer ett urval av de studier som genomförts hittills. Referenserna är sorterade i bokstavsordning efter författarens efternamn. Klicka på referensen för att komma till en sammanfattning av studien, eller till hela den vetenskapliga rapporten i de fall denna är tillgänglig för allmänheten. Branstetter-Rost A, Cushing C, Douleh T. Personal values and pain tolerance: Does a values intervention add to acceptance? The Journal of Pain 2009;10(8):887-892. Dahl J, Wilson […]

Continue Reading

Behandlingsforskning om ACT och smärta

Vad finns det för stöd för ACT vid långvarig smärta? Behandlingsstudier handlar om forskning där man använder ACT i behandlingen av patienter med långvarig smärta. Sammantaget visar de vetenskapliga utvärderingar som gjorts att ACT är en metod som fungerar bra vid långvarig smärta. Framför allt ser man effekter på funktionsförmåga och livskvalitet. Ofta påverkas också depression och ångest till det bättre, förmodligen på grund av att patienterna kommer i gång med olika aktiviteter som upplevs meningsfulla. För några år sedan […]

Continue Reading

Några ord från författaren

 “Alltså, du är schysst och så… och det är rätt ok att komma hit… men… grejen är att… jag har inte tid med det här längre…”  Många år har gått sedan tonårspojken som var min patient klev in på mitt rum och berättade att det inte längre fanns utrymme i schemat för en timmes terapi i veckan. Livet var alltför fullt av aktiviteter att hinna med. Träffa kompisar, hinna med skolan, och framförallt – att åka skateboard. Han var inte […]

Continue Reading

Forskningen bakom ACT

Boken Att leva med smärta – ACT som livsstrategi bygger på den kliniska behandlingsmodell som används vid Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling på Karolinska Universitetssjukhuset. Det finns i dag forskningsstudier som visar att ACT kan ha goda effekter vid flera olika problem, till exempel tvångssyndrom, depression och psykosproblematik. Med god marginal är dock antalet vetenskapliga publikationer störst inom just smärtområdet. Sedan den första artikeln publicerades 1998 har fler än 100 studier av olika slag genomförts, för att på olika sätt undersöka […]

Continue Reading