The blog

Varför ACT vid långvarig smärta?

Den terapiform vi jobbar med på Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy. ACT är en vidareutveckling inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Det vetenskapliga stödet för ACT har ökat kraftigt de senaste tio åren och ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta. Hur går då behandlingen till? Innan själva behandlingsarbetet startar görs en noggrann kartläggning av svårigheterna, en så kallad beteendemedicinsk bedömning, där vi ställer frågor om […]

Continue Reading

Vem är Att leva med smärta till för?

Har du haft ont länge? Har de behandlingar du provat haft dålig effekt? Upplever du att värken hindrar dig från att fullt ut ta vara på livet? Då kan det här vara en bok för dig. Att leva med smärta – ACT som livsstrategi vänder sig till dig som lider av långvarig och svårbehandlad smärta, eller av liknande problem. Framförallt är den skriven för dig som upplever att smärtan skapar begränsningar i livet. Bokens fokus ligger inte på att minska smärtan. Istället […]

Continue Reading