The blog

Acceptans av smärta i laboratoriestudier

Laboratoriestudier är forskning som görs under en kort tidsperiod och i miljöer där de fysiska förutsättningarna är i stort sett lika för alla försökspersoner. Ofta använder man personer som inte lider av långvarig smärta och utsätter dem i stället för någon form av smärtsam stimulering, till exempel kyla, värme eller svaga elstötar. Ett vanligt upplägg är att man därefter ber deltagarna att prova några olika sätt för att hantera denna smärta, till exempel acceptans eller distraktion och sedan utsätter dem […]

Continue Reading

Forskning om acceptans och smärta

Sambandsstudier görs för att undersöka sambanden mellan olika faktorer, till exempel smärta, acceptans och livskvalitet. Det är sedan tidigare känt att smärta spelar stor roll för livskvaliteten. Den nya, och för ACT-behandling relevanta, frågeställningen handlar om huruvida acceptans spelar en betydande roll för relationen mellan smärta och livskvalitet. Denna typ av forskning görs för att värdera de idéer och principer som ligger till grund för ACT som behandlingsmodell. En del av att utveckla en behandling som handlar om acceptans av […]

Continue Reading

Vetenskapliga artiklar om ACT och smärta

Det vetenskapliga stödet för ACT vid långvarig smärta är omfattande, och här följer ett urval av de studier som genomförts hittills. Referenserna är sorterade i bokstavsordning efter författarens efternamn. Klicka på referensen för att komma till en sammanfattning av studien, eller till hela den vetenskapliga rapporten i de fall denna är tillgänglig för allmänheten. Branstetter-Rost A, Cushing C, Douleh T. Personal values and pain tolerance: Does a values intervention add to acceptance? The Journal of Pain 2009;10(8):887-892. Dahl J, Wilson […]

Continue Reading