Om utvärdering av Att leva med smärta

Arbetet med att förbättra insatserna för människor som lever med långvarig smärta pågår hela tiden. Vi vet i dag betydligt mer än vi gjorde för tio år sedan, och förhoppningsvis mindre än vi gör om några år. Du har möjlighet att bidra till denna viktiga kunskapsutveckling.

Vi hoppas att du som har tänkt att läsa boken vill medverka genom att svara på ett antal frågor. Dels innan du börjar läsa och sedan när du avslutat boken.

Frågorna tar några minuter att besvara och handlar om dina symtom, hur de påverkar dig och hur du hanterar dem. Dina svar blir bitar i det pussel vi lägger för att lära oss mer om hur livet påverkas när man drabbas av smärta, och hur man kan göra förändringar för att hitta tillbaka till ett innehållsrikt och meningsfullt liv. Som i alla vetenskapliga studier sammanställs svaren så att de som medverkar är anonyma.

Vid Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling finns flera forskare och doktorander, och alla i teamet är på olika sätt inblandade i vetenskapliga studier om ACT och smärta. Vi har stor erfarenhet av att utvärdera vårt behandlingsprogram, och vill nu utvärdera betydelsen av denna självhjälpsbok. Ditt bidrag är oerhört värdefullt för vår möjlighet att förbättra våra behandlingsinsatser för människor med långvarig smärta, och vi är mycket tacksamma för din medverkan.