Vem är Att leva med smärta till för?

Har du haft ont länge? Har de behandlingar du provat haft dålig effekt? Upplever du att värken hindrar dig från att fullt ut ta vara på livet? Då kan det här vara en bok för dig.

Att leva med smärta – ACT som livsstrategi vänder sig till dig som lider av långvarig och svårbehandlad smärta, eller av liknande problem. Framförallt är den skriven för dig som upplever att smärtan skapar begränsningar i livet.

Bokens fokus ligger inte på att minska smärtan. Istället visar den på en väg att gå när värken har gjort att livet har krympt, och när drömmar om framtiden har hamnat i skuggan av smärtan. Boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad du själv kan göra för att förbättra din tillvaro, även om inte smärtan försvinner.

Förhoppningsvis kan boken också bidra till att öka förståelsen för vad det innebär att leva med smärta och hur man som anhörig kan stötta i det förändringsarbete som krävs för att skapa en mer innehållsrik och meningsfull tillvaro.

Vår förhoppning är att även personer som i sitt yrke träffar patienter med långvarig smärta eller liknande svårigheter ska ska ha glädje av boken. Bakom varje person med svårbehandlad smärta står ofta en villrådig och frustrerad läkare, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut eller psykolog. Vi vill i denna bok visa vad insatserna kan handla om när behandlingsarsenalen är slut men smärtan biter sig kvar.